fbpx

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Aleja Piastów 17

70-310 Szczecin

91 449 41 11

zut@zut.edu.pl

www.zut.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, utworzony decyzją Sejmu RP w dniu 1 stycznia 2009 r., przejął dziedzictwo dwóch uczelni tworzących podwaliny szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim - Politechniki Szczecińskiej, najstarszej uczelni Szczecina (rok utworzenia 1946), i Akademii Rolniczej (rok utworzenia 1954).

Strategia Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wskazuje kierunki rozwoju uczelni na lata 2011–2020 w podstawowych obszarach działalności tak, aby przygotować ją do zmian wynikających z nowych wyzwań wyznaczanych przez otoczenie zewnętrzne i uwarunkowania wewnętrzne, w tym: doskonalenie metod, efektów i jakości kształcenia, potrzebę rozwijania innowacyjnych badań naukowych oraz do wyzwań płynących ze zmian w gospodarce regionalnej, krajowej i światowej. Stanowi też podstawę do podejmowania działań w zakresie rozwoju infrastruktury i jej przekształceń.

Dokument został opracowany przez komisję ds. Strategii Rozwoju Uczelni, w skład której wchodzili przedstawiciele różnych jednostek organizacyjnych oraz pionów administracji. W procesie jego tworzenia prowadzono konsultacje z obecnymi władzami rektorskimi, kanclerzem i kwestorem. Strategię uchwalił Senat w dniu 27. czerwca 2011r.

Wyrażam przekonanie, że wdrożenie w życie zapisów strategii pozwoli Uczelni sprostać wielu trudnym wyzwaniom, przed którymi stoi całe polskie szkolnictwo wyższe: niedobory finansowe, demograficzne, konkurencja krajowa i zagraniczna.

Realizacja ustanowionych celów sprzyjać będzie doskonaleniu funkcjonowania Uczelni i zwiększania jej rangi we wszystkich obszarach działalności.

 

NASZĄ OFERTĘ ZNAJDZIESZ NA STRONIE:

http://www.zut.edu.pl

 

 • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • Wydział Budownictwa i Architektury
 • Wydział Ekonomiczny
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Informatyki
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • Wydział Techniki Morskiej i Transportu
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Rolniczej w Szczecinie
 • Akademicki Związek Sportowy
 • Laboratoria badawcze działające w systemie zintegrowanym
 • SEP przy Wydziale Elektrycznym
 • Lokalna Komisja Etyczna ds Doświadczeń na Zwierzętach

Informacje z branży

Ciała obce w produkcie - szczegółowa analiza 168 przypadków zanotowanych w EU w 2018 roku

Zanieczyszczenia produktów ciałami obcymi mimo ich najczęściej jednostkowego występowania w produ...

Więcej

Nowatorskie Technologie Pakowania Produktów Mięsnych

Konsekwencją dążeń do wprowadzenia coraz bardziej funkcjonalnych opakowań, dostosowanych do nowyc...

Więcej

Wynalazek z PG pozwoli wytworzyć ekologiczne produkty jednorazowego użytku

Innowacyjna kompozycja polimerowa służąca do produkcji m.in. ekologicznych sztućców jednorazowego...

Więcej

Reklama

Schani

Spółka SCHANI w rozumieniu biznesowym zajmuje się usługą outsourcingu pracowniczego. Dzię...

Więcej

CleanAccess

CleanAccess to nowy polski producent akcesoriów do systemów mycia w przemyśle  spożywczym. Został...

Więcej

Salmon Hygiene Polska

Firma Salmon Hygiene Polska dostarcza rozwiązania wpływające na higienę i bezpieczeństwo na obsza...

Więcej

Partnerzy

Dane teleadresowe

Ściegiennego 252

25-116 Kielce

kom: +48 692 464 838

t: +48 41 23 45 090

t: +48 41 23 45 091

w godzinach 8.00 do 16.00

info@foodjobs.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego

+48 692 464 838