fbpx

Higiena, higienizacja jest jednym z najbardziej istotnych czynników, które wpływają na bezpieczeństwo produkowanej żywności bez względu na to jakiego pochodzenia są surowce użyte do produkcji. Zachowanie odpowiednich standardów higieny umożliwia wytworzenie produktów wolnych od zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych. Samo pojęcie higiena produkcji obejmuje czystość budynku (pomieszczeń), w którym odbywa się proces produkcyjny, czystość maszyn i urządzeń oraz czystość powietrza i higiena osobista personelu uwzględniająca stany chorobowe (ich brak). 

Sam budynek oraz wykończenie pomieszczeń ma pewne ograniczenia i są przy tym określone wytyczne, które wymuszają i umożliwiają przeprowadzenie skutecznej higienizacji. Powierzchnia ścian (gładka, chropowata) oraz poprowadzona instalacja i jej zabezpieczenia stwarzają wiele możliwości zastosowania środków myjących, czyszczących. Należy uwzględnić ich nasiąkliwość, która powinna być ograniczona a powierzchnie gładkie bez możliwości zatrzymywania się brudu i osadów. Skuteczna wentylacja i odprowadzenia kanalizacyjne pozwolą na szybkie osuszenie pomieszczeń i pozbycie się z otoczenia wilgoci wynikającej z przeprowadzonego procesu mycia, np. ścian. 

Aby mówić o skutecznej higienie produkcji żywności należy przestrzegać elementarnych zasad, które wynikają z rodzaju użytych surowców i potokowości procesu oraz etapów samej produkcji. Stan skupienia surowców sypkich (np. przyprawy i substancje smakowo-zapachowe w postaci proszku) przechowywanych w magazynach oraz sposobu ich użycia w produkcji ma swego rodzaju ograniczenia wynikające z określonej wilgotności jaka musi zostać zachowana. 

Materiały sypkie, np. przyprawy i substancje smakowo-zapachowe w postaci proszku, użycie wody jako głównego nośnika w procesie higienizacji jest dosyć ograniczone. 

Specyfika branży zakładu, rozwiązania technologiczne, umaszynowienie linii produkcyjnej określa jakiego rodzaju zanieczyszczenia częściej występują i z jakim natężeniem. W zależności od branży powstają specyficzne zanieczyszczenia, które mają większą lub mniejszą agresywność i oporność w usuwaniu. Na przykład w zakładach mleczarskich i mięsnych zauważyć można postępującą ewolucję, która jest wynikiem nowoczesnych procesów technologicznych z wykorzystaniem urządzeń, które mają w swoich oprogramowaniach wprowadzony zakres higienizacji jako jeden z etapów produkcji. Zatem sama higienizacja w wielu urządzeniach stanowi jeden z kolejnych procesów w całej potokowości procesu. Takie rozwiązania stanowią o innowacyjności umożliwiającej utrzymanie czystości na najwyższym poziomie oraz przyczyniają się do obniżenia kosztów działalności danej firmy, zakładu. Widoczny jest również aspekt ekonomiczny, który wynika między innymi z oszczędności mediów i zmniejszenia obciążenia ściekami środowiska naturalnego i niezmienianie jego ekosystemu. Kolejnym czynnikiem, który sprzyja rozwojowi higienizacji w zakładach produkcyjnych jest bezpieczeństwo, komfort pracy personelu. Sprzyjające warunki pracy w zakładzie pozwalają na usprawnienie wielu procesów oraz wspomnianą potokowość, dzięki której zachowuje się założoną wydajność oraz powtarzalność produkcji. 

Należy pamiętać, że właściwy sposób prowadzenia zabiegów mycia, dezynfekcji oraz dobór preparatów (mniej agresywnych chemicznie i ekologicznie) pozwala na zachowanie jak najwyższej jakości i standardu w całej produkcji. Zauważalny postęp w optymalizacji stosowanych metod i środków do mycia i dezynfekcji następuje równolegle na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy konstrukcji nowoczesnych układów myjących, druga płaszczyzna związana jest z wprowadzaniem nowej generacji środków myjąco-dezynfekujących i dezynfekujących. Te dwie płaszczyzny są powiązane z czynnikami jakie wywierają wpływa na efektywność przeprowadzonych procesów mycia, dezynfekcji. Należą do nich czynniki mechaniczne, chemiczne, temperatura i czas. 

Uwzględniając powyższe, zabiegi mycia i dezynfekcji powinny być wykonywane zgodnie z opracowaną instrukcją, w której zdefiniowane zostały wszystkie najważniejsze elementy całego procesu mycia i dezynfekcji. Należą do nich: poszczególne fazy mycia i dezynfekcji, częstotliwość tych zabiegów, rodzaj chemicznych środków myjących i dezynfekujących, stężenia środków myjących i dezynfekujących, temperatura i czas działania tych środków, sposób suszenia umytych powierzchni, sposób mycia i dezynfekcji sprzętu i urządzeń do mycia oraz dezynfekcji – określenie metody w zależności od możliwości.

Jak wspomniano wcześniej w treści każda branża spożywcza ma odmienną specyfikę, co wiąże się z opracowaniem indywidualnych procedur zawierających instrukcję całego procesu higienizacji. 

Informacje z branży

Salmonella głównym zagrożeniem - Raport Infosan

W drugim kwartale 2019 r. Międzynarodowa sieć organów ds. Bezpi...

Więcej

Program dla technologów - wartość odżywcza, etykieta, kalkulacje, rozliczenie produkcji, wycena rozbioru

Właściwe znakowanie produktów spożywczych jest kwestią niezwykle istotną zarówno dla konsumentów,...

Więcej

Pszczoły dla miast przyszłości

Zakładanie pasiek w miastach ...

Więcej

Reklama

Schani

Spółka SCHANI w rozumieniu biznesowym zajmuje się usługą outsourcingu pracowniczego. Dzię...

Więcej

CleanAccess

CleanAccess to nowy polski producent akcesoriów do systemów mycia w przemyśle  spożywczym. Został...

Więcej

Salmon Hygiene Polska

Firma Salmon Hygiene Polska dostarcza rozwiązania wpływające na higienę i bezpieczeństwo na obsza...

Więcej

Partnerzy

Dane teleadresowe

Ściegiennego 252

25-116 Kielce

kom: +48 692 464 838

t: +48 41 23 45 090

t: +48 41 23 45 091

w godzinach 8.00 do 16.00

info@foodjobs.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego

+48 692 464 838