fbpx

Od 17 listopada 2017 do 9 lutego 2018 trwają konsultacje publiczne na temat tłuszczów trans. Do rozmów zaproszoni zostali wszyscy obywatele i organizaje, a w szczególności: konsumenci, restauratorzy, przetwórcy, dystrybutorzy żywności, oragnizacje biznesowe (w tym stowarzyszenia, izby handlowe itp.), instytucje publiczne, organizajce pozarządowe oraz instytucje badawcze.

 

Cel konsultacji

Tłuszcze trans są szczególnym rodzajem nienasyconych tłuszczów, które są obecne w żywności, których spożywanie zwiększa ryzyko choroby wieńcowej bardziej niż jakikolwiek inny składnik odżywczy. Tłuszcze trans mogą być produkowane przemysłowo i mogą naturalnie występować w produktach spożywczych pochodzących od przeżuwaczy,  takich jakprodukty mleczne lub mięso bydła, owiec lub kóz.

Komisja Europejska przeprowadza obecnie ocenę skutków ewentualnej inicjatywy mającej na celu ograniczenie spożycia przemysłowych tłuszczów trans w diecie konsumentów w UE, na przykład dzięki ograniczeniu zawartości tłuszczów trans w żywności poprzez samoregulację lub na drodze prawnej, np. poprzez wprowadzenie obowiązkowego znakowania zawartości tłuszczów trans w żywności na etykietach produktów lub zakaz stosowania częściowo uwodornionych olejów, które są głównym źródłem przemysłowych tłuszczów trans, w produkcji żywności poprzez samoregulację lub poprzez prawnie wiążący środek.

Konsultacje obejmują rozmowy z zainteresowanymi stronami i właściwymi organami krajowymi, które zostały już przeprowadzone przez Komisję oraz zewnętrznego wykonawcę, który wspiera prace Komisji nad tematem tłuszczów trans. Konsultacje mają na celu umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom i poszczególnym obywatelom, potencjalnie zainteresowanym tłuszczami trans, dodatkowej możliwości przedstawienia ich opinii na temat kluczowych elementów oceny skutków.

 

Czytaj więcej...

Informacje z branży

PRZEWIDYWANY WZROST ZATRUĆ ZWIĄZANYCH Z HISTAMINĄ W EUROPIE

Ryzyko zatrucia pokarmowego histaminą - znane również jako skombrotoksizm (zatrucie pokarmowe zwi...

Więcej

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W UE - ANKIETA EFSA

Dwóch na pięciu Europejczyków interesuje się bezpieczeństwem żywności, a tylko 1 na 5 osób uważa,...

Więcej

SALMONELLA W DROBIU Z POLSKI - WYNIKI CZESKICH KONTROLI

Zgodnie z komunikatem czeskiej Państwowej Administracji Weterynaryjnej (SVS), od połowy kwietnia ...

Więcej

Reklama

Schani

Spółka SCHANI w rozumieniu biznesowym zajmuje się usługą outsourcingu pracowniczego. Dzię...

Więcej

CleanAccess

CleanAccess to nowy polski producent akcesoriów do systemów mycia w przemyśle  spożywczym. Został...

Więcej

Salmon Hygiene Polska

Firma Salmon Hygiene Polska dostarcza rozwiązania wpływające na higienę i bezpieczeństwo na obsza...

Więcej

Partnerzy

Dane teleadresowe

Ściegiennego 252

25-116 Kielce

kom: +48 692 464 838

t: +48 41 23 45 090

t: +48 41 23 45 091

w godzinach 8.00 do 16.00

info@foodjobs.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego

+48 692 464 838