fbpx

Norma ISO 22000:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego jest dokumentem zawierającym wymagania dotyczące wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania ukierunkowanego na dostarczanie do klienta bezpiecznej żywności. Stanowi rozwinięcie systemu bezpieczeństwa żywności w kierunku typowego modelu zarządzania bazującego na wymaganiach ISO 9001 i jest adresowana do organizacji bezpośrednio lub pośrednio uczestniczących w łańcuchu żywienia czyli: producentów żywności, producentów dodatków do żywności, firm cateringowych, handlowców, hoteli, firm transportowych, producentów opakowań, hodowców czy plantatorów.

Wymagania normy ISO 22000:2005

Norma ISO 22000:2005 „System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – wymagania dla każdej organizacji łańcucha żywnościowego” jest skierowana do wszystkich producentów, którzy współtworzą poszczególne ogniwa łańcucha żywnościowego: producentów pasz, producentów na etapie produkcji podstawowej (co oznacza: produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych – w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem, ale także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego), dostawców surowców, przedsiębiorców zajmujących się magazynowaniem bądź dystrybucją żywności, producentów opakowań, środków czyszczących, składników i dodatków do żywności itp., poszukujących bardziej wyrazistego, wewnętrznie zorganizowanego i zintegrowanego systemu bezpieczeństwa żywności niż to wynika z zasad przetwarzania żywności i stosownych regulacji prawnych. W normie wyszczególniono wymagania dla organizacji co do zarządzania systemem bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, gdzie organizacja pokazuje swoje umiejętności co do kontroli zagrożeń bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia bezpiecznych produktów. Podaje wymagania umożliwiające organizacji planowanie, projektowanie, stosowanie, utrzymywanie i aktualizowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który jest skierowany na dostarczenie gotowego produktu mięsnego, zgodnego z zamierzonym użyciem i zapewnia, że żywność jest bezpieczna dla klienta. Norma wymaga włączenia w system zarządzania bezpieczeństwem żywności przepisów prawnych, które mają zastosowanie w tym zakresie. Norma ISO 22000:2005 przewiduje opracowanie następujących udokumentowanych procedur:

• Nadzór nad dokumentami

• Nadzór nad zapisami

• System monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP)

• Postępowanie z potencjalnie niebezpiecznymi produktami, w tym działań, gdy monitoring wykaże przekroczenie limitów krytycznych

• Działania korygujące

• Wycofanie partii towarów uznanych za niebezpieczne

• Planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych

 

Łączy w sobie elementy kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, tj.: 

1. Programy wstępne (ich charakter zależy od segmentu łańcucha żywnościowego, w którym dana organizacja działa oraz od jej rodzaju). Programy wstępne mogą odnosić się do wszelkich dobrych praktyk, np. Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP), Dobrej Praktyki Weterynaryjnej (GVP), Dobrej Praktyki Handlowej (GTP), Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP).

2. Zasady systemu HACCP zdefiniowane przez kodeks żywnościowy.

3. System zarządzania (podejście analogiczne jak w normie ISO 9001:2000).

4. Komunikację pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha.

 

 

Informacje z branży

REDUKCJA SOLI PRZY ZACHOWANIU SMAKU - NOWA TECHNOLOGIA

pożywanie zbyt dużej ilości soli może mieć znaczący negatywny wpływ na zdrowie, a współczesne prz...

Więcej

PROBLEMY W WYKRYWANIU SALMONELLI W ZIOŁACH I PRZYPRAWACH

Według danych PZH w Polsce od wielu lat salmonelozy są najczęściej odnotowywanymi zatruciami o et...

Więcej

Nowe, szybkie testy do wykrywania toksyny Botulinowej

W przemyśle spożywczym toksyna botulinowa jest związana z ciężką postacią zatrucia pokarmowego sp...

Więcej

Reklama

Schani

Spółka SCHANI w rozumieniu biznesowym zajmuje się usługą outsourcingu pracowniczego. Dzię...

Więcej

CleanAccess

CleanAccess to nowy polski producent akcesoriów do systemów mycia w przemyśle  spożywczym. Został...

Więcej

Salmon Hygiene Polska

Firma Salmon Hygiene Polska dostarcza rozwiązania wpływające na higienę i bezpieczeństwo na obsza...

Więcej

Partnerzy

Dane teleadresowe

Ściegiennego 252

25-116 Kielce

kom: +48 692 464 838

t: +48 41 23 45 090

t: +48 41 23 45 091

w godzinach 8.00 do 16.00

info@foodjobs.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego

+48 692 464 838